rejestracja

Model Real Time Bidding jest niezwykle optymalną forma reklamy dla właścicieli portalu, reklamodawców i odbiorców, ponieważ:

  • odbiorca widzi reklamę zgodną z jego zainteresowaniami, przez co nie odczuwa dyskomfortu spowodowanego wyświetlaniem mu reklam, które go denerwują.
  • reklamodawca(dom mediowy, agencja marketingowa, potężna korporacja) znacznie ogranicza koszty marketingowe (często o kilkadziesiąt procent), dlatego, że jego reklama wyświetlana jest osobom zainteresowanym konkretnym produktem lub usługą, co sprawia, że wrasta współczynnik klikalności, konwersji i sprzedaży.
  • wydawcazamiast zajmować całą powierzchnię reklamową cały czas jedną reklamą kierowaną do przypadkowych osób i sprzedawać 1000 wyświetleń za cenę 30 zł, w modelu Real Time Bidding może sprzedać ją np. 1000 różnym reklamodawcom po cenie 0,20 zł za wyświetlenie.
  • właściciel platformy Real Time Bidding udostępnia całą infrastrukturę potrzebną do obsługi aukcji i czerpie pokaźne zyski z obsługi takich aukcji oraz ze współpracy z agencjami i wydawcami.

RTB

Model RTB. Źródło: prezentacja IAB, The Evolution of Online Display Advertising.

Technologia RTB otwiera zatem zupełnie nowe możliwości dla reklamodawców, szczególnie w kontekście efektywności prowadzonych działań:

  • efektywność dotarcia: algorytmy optymalizujące działają w dwojaki sposób. Z jednej strony pozwalają na dotarcie do najbardziej pożądanych użytkowników, a z drugiej strony model aukcyjny został zaprogramowany z myślą o obniżaniu kosztów. Dzięki temu reklamodawca może wyświetlać reklamy tylko najlepiej dopasowanym użytkownikom płacąc za to mniej niż w dotychczasowych modelach zakupu powierzchni reklamowej;
  • personalizacja przekazu: ponieważ licytowana jest emisja nastawiona na konkretnych użytkowników, przekaz reklamowy może być doprecyzowany i dostosowany do potrzeb wybranej grupy docelowej;
  • orientacja na konwersję: automatyczna optymalizacja i precyzyjna segmentacja zwiększają prawdopodobieństwo konwersji lub zakupu, co wiąże się także z możliwością rozliczania się w modelach efektywnościowych: CPA, CPS, CPL;
  • skuteczne rozwiązania dla e-commerce: zastosowanie nowych technologii, w szczególności retargetingu spersonalizowanego, zwiększa zaangażowanie użytkownika odwiedzającego sklep internetowy, co pośrednio przekłada się na wzrost wolumenu sprzedaży.

Metoda zakupu powierzchni emisyjnej w czasie rzeczywistym wnosi szereg zmian w porównaniu z dotychczasowymi modelami. Przede wszystkim, wiąże się ona z nowatorskim spojrzeniem na to, czym jest powierzchnia reklamowa. W modelu RTB kupowane są odsłony wygenerowane użytkownikom spełniającym kryteria określone przez reklamodawcę, nie zaś emisja na konkretnych domenach. Punkt ciężkości zostaje więc przeniesiony z zakupu powierzchni reklamowej na odwiedzającego ją użytkownika.

bp03

żródło: performancemedia.pl

Model RTB funkcjonuje już od kilku lat na rynkach zachodnich, gdzie z powodzeniem stosuje się go zarówno w prowadzeniu kampanii brandingowych, jak również w marketingu efektywnościowym. Z roku na rok rośnie udział RTB w wydatkach na marketing internetowy, a także zwiększa się liczba marketerów dostrzegających potencjał drzemiący w tym modelu. Prognozy są równie optymistyczne. Wyniki raportu IDC z października 2012 są jednoznaczne: w 2016 roku globalne wydatki na RTB mogą osiągnąć poziom 13,9 bln dolarów, co w porównaniu do 1,4 bln dolarów w 2011 oznacza stopę wzrostu na poziomie 59,2% rocznie.